RESEARCH

You warmly are invited to present and/or submit your research, as well as projects of interest for ICSE 2024.
etkinliğin resmi dili olan İngilizce dilinde yazılacaktır.

Enter the International Conference on Sport and Education [ICSE], an intellectual bastion facilitating rigorous academic inquiry and serving as a dais for the dissemination of exemplary practices. Within this intellectual milieu, the spotlight converges upon the ETS methodology, effecting a paradigm shift in sports education by means of upskilling and the enrichment of curricula. Particular emphasis is placed on marginalized demographics, thereby propelling inclusivity and equitable opportunities within the domain of sports.

Types of contributions:
Each author can contribute to each type with a maximum of two submissions.

BİLDİRİ ÇAĞRISI

Uluslararası Dergisi'nde yayınlanmak üzere
Uluslararası Çağdaş Turizm Araştırmaları Dergisi

E-ISSN 2587-1528

Derginin 'Eğitim ve Spor' konulu Özel Sayısı, araştırmacıların ve uygulayıcıların 'ICSE 2023 kapsamında' yeni araştırma ve gelişmeleri sunabilecekleri bir platform sağlamayı amaçlamaktadır: Spor Eğitimi, Spor Turizmi, Spor Turizmi Çeşitleri

Lütfen ICSE 2023 Bildiri çağrısını indirin Buraya tıklayınız – ilgi alanları ve başvuru kriterleri hakkında daha fazla ayrıntı için

Özet Gönderimi son tarihi: 01 October 2024

Submission fee: 1.500 TRY / 50 €

ICSE Bildiri Kitabı Yayınlanma Tarihi: January 2025

Tam Metin Gönderimi son tarihi: 01 February 2025

Yayın tarihi: March - April 2025

İletişim: Dr. Volkan Altıntaş
Bilgi ve Gönderim:
araştırma@icse-platform.eu

Spor; adalet, takım oluşturma, eşitlik, disiplin, katılım, azim ve saygı gibi değerleri öğretebilir. Spor, değerlerin öğrenilmesi için evrensel bir çerçeve sağlama gücüne sahiptir ve böylece sorumlu vatandaşlık için gerekli sosyal becerilerin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır (www.unesco.org).  

Spor turizmi en çok talep edilen turizm türlerinden biridir. Özellikle sınırların ortadan kalkmasıyla birlikte, uygun planlama yapılarak hemen hemen herkes spor turizmi organizasyonlarına aktif olarak veya seyirci olarak katılabilmektedir. En basit ifadeyle spor turizmi, sportif faaliyetler amacıyla seyahat edenlerin oluşturduğu bir turizm türü olarak tanımlanabilir (Alpull, Ak; 2018).

Uluslararası Çağdaş Turizm Araştırmaları Dergisi (IJCTR), İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanan, açık erişimli, kör hakemli uluslararası bir dergidir. IJCTR yazarlardan gönderim veya yayın için ücret talep etmez. Ekonomi, işletme, yönetim, tarih, coğrafya, sosyoloji, sosyal psikoloji, etik vb. dahil olmak üzere turizmin ilgili tüm alanlarında yüksek kaliteli araştırma makaleleri yayınlamayı amaçlamaktadır.

POSTERLER İÇİN ÇAĞRI

to be exhibited at ICSE 2024

Sunum: Araştırma, En İyi Uygulamalar, Proje Hedefleri

The 2nd edition of the conference provides an opportunity during ‘network intervals’ for authors to present results and conclusions of research papers, as well as for representatives to render awareness on best practices in the field and/or gather interest on innovative project ideas and more within the ‘ICSE 2024 thematic scope’ – in the form of a printed poster to be displayed at the venue during the event as well as on-line in the ICSE website.

Please download the ICSE 2024 call for posters Buraya tıklayınız İlgi alanları ve başvuru kriterleri hakkında daha fazla bilgi için.

Abstract & Poster Submission deadline: 15 October 2024

Posta / Kurye teslimatı: - 15 November 2024

Exposition place & date: - 21 & 22 November 2024 at ICSE venue & online in ICSE-platform website

ICSE Bildiri Kitabı Yayınlanma Tarihi: January 2024

NOT

Komite, yazarlardan istenen çeşitli posterleri seçecek ve bu posterlerin yazarlarının konferansın 09, 11 ve 14 numaralı genel oturumlarında kısa bir sunum yapmalarını ve soru-cevapları yanıtlamalarını isteyecektir. 

Seçilirse – Yazarlar / Temsilciler zamanında bilgilendirilecektir

İletişim: ICSE 2024 Scientific Committee
Bilgi ve Gönderim:
konferans@icse-platform.eu 

SAPIENZA’S STUDENT CHALLENGE

Büyük Spor Etkinliklerinin Çevre Uyumlu Organizasyonu
'IRONMAN' davası

Öğrencilerden bir vaka çalışması yapmaları ve fikirlerini bir özet/proje teklifi halinde detaylandırmaları istenir ve ICSE 2023 sırasında sunum yapmaya davet edilebilirler ve sonuç olarak poster olarak gönderebilirler.

Lütfen öğrencilere yönelik talimatları indirin Buraya tıklayınız

Yeni (akademik) poster oluşturmaya yönelik öneriler Buraya tıklayınız

Özet ve Poster Gönderimi için son tarih: 23 Kasım 2023

Posta / Kurye teslimatı: 24 November 2023 during the ICSE conference

Sergi yeri ve tarihi: Aralık 2023

ICSE Bildiri Kitabı Yayınlanma Tarihi: January 2024 

NOT

"ICSE 2023 bilimsel komitesi, yazarlarının kısa bir sunum yapmalarını ve konferansın genel kapanış oturumu sırasında soruları cevaplamalarını istediği çeşitli özet fikirleri seçecektir.
Seçilirse – Yazarlar zamanında bilgilendirilecektir

İletişim: Giannangelo Boccuzzi
Bilgi ve Gönderim:
konferans@icse-platform.eu 

Üste Kaydır