PLATFORM

Sport can teach values such as fairness, teambuilding, equality, discipline, inclusion, perseverance and respect. Sport contributes to a healthy lifestyle and has the power to provide a universal framework for learning values, thus contributing to personal wellbeing and development of (soft) skills up to favorable conditions triggering responsible citizenship.

MISSION

Uluslararası Spor ve Eğitim Konferansı [ICSE], akademik araştırmalar için bir podyum olarak ve en iyi uygulamaları paylaşmak, tartışmak ve aşağıdakilerin bir aracı olarak spor yoluyla eğitim (SYE) metodolojisini kullanmaya odaklanmak için bir platform olarak işlev görmeyi amaçlamaktadır:

  • Dezavantajlı hedef gruplara ekstra ilgi gösterilerek sporda beceri ve müfredatın geliştirilmesi, spora ve spor aracılığıyla katılımın ve eşit fırsatların teşvik edilmesi.
  • Değerlere dayalı eğitimin dinamik biçimleri V-ETS müfredatın aktif ve iş birlikçi bir şekilde sunulması için sporun kullanılması, hareketsizlik, obezite, işsizlik ve çatışma gibi küresel zorluklarla mücadelede değerlerin ve sosyal becerilerin rolü.

This approach is at the core of the Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 4 on quality education, which advocates for inclusive lifelong learning opportunities and innovative content delivery) 

Platform, sporun geleneksel eğitim paradigmalarını nasıl genişlettiğini, yeni araç ve prosedürleri nasıl getirdiğini kanıtlamayı ve yansıtmayı amaçlamaktadır. Paydaşların benimsemesi ve toplumsal etki için Spor Yoluyla Eğitim [SYE] ve uygulama senaryolarına entegre ve çok sektörlü bir bakış açısı sunmaktadır.

Kısaca “daha iyi bir dünya inşa etmek için sporu kullanmak” BM ve IOC işbirliği

CURRENT FOCUS

ETS methodology

Avrupa yelpazesinde daha geniş bir kullanılabilirlik ve etkiyi ele almak için bir eğitim aracı olarak spor: mentorluk, beceriler, eğitim, yansıtma ve müdahale gibi bileşenler artık spor yoluyla eğitim (SYE) kavramının doğasında bulunmaktadır. Bu nedenle, yaygın eğitim [NFE] çerçevesini takip eden bu eğitim modeli, çeşitli alan ve amaçlar için giderek daha fazla uygulanabilir.

Healthy Lifestyle

Şuna hizalandı: “HealtyLifestyle4All Girişimi” the European Commission wishes to involve sport movements at national, European and international level; state authorities (ministries), cities & regions (local governments) and civil society organisations.

Empowerment & Inclusion

Dual career paths

  • for sport professional and semi-professional athletes

Combining a sports career with education and work: how education changes and evolves to meet the needs of many professional and semi-professional athletes in their post-career placement. Dedicated pathways and cross-sectoral competences in the European Union policy framework

  • for sport professional, semi-professional and volunteering club managers

Smartization

Sustainability

Spor Turizmi

Spor turizmi en çok talep edilen turizm türlerinden biridir. Özellikle sınırların ortadan kalkmasıyla birlikte, uygun planlama yapılarak hemen hemen herkes spor turizmi organizasyonlarına aktif olarak veya seyirci olarak katılabilmektedir. En basit ifadeyle spor turizmi, sportif faaliyetler amacıyla seyahat edenlerin oluşturduğu bir turizm türü olarak tanımlanabilir (Alpull, Ak; 2018).

Üste Kaydır